Mapa serwisu Piątek, 12 lipca 2024

A Passion for Innovation

5.    Pozostałe usługi

Świadczymy również usługi w zakresie pomiarów hałasu i drgań oraz związane z tym oceny oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy. Wykonujemy projekty zabezpieczeń akustycznych oraz rozwiązań minimalizujących wpływ drgań.

Rodzaje wykonywanych usług:

- Pomiary hałasu komunikacyjnego
- Pomiary właściwości akustycznych budynków
- Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
- Pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
- Pomiary hałasu emitowany do środowiska z terenów dużych zakładów pracy
- Pomiary drgań
- Analizy i prognozy uciążliwości akustycznej
- Mapy akustyczne
- Oceny oddziaływania na środowisko
- Programy działań przeciwhałasowych
- Projekty zabezpieczeń akustycznych i wibroakustycznych
- Prognozy hałasu w budynkach pochodzące od systemów klimatyzacyjnych