Mapa serwisu Piątek, 12 lipca 2024

A Passion for Innovation

Akredytacja

Dysponujemy certyfikatem akredytacji AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji.
Aktualny zakres akredytacji obejmuje badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej.

 

Autoryzacja

Decyzja Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji:

Z dnia 03.09.2013 - link

Z dnia 28.08.2014 - link

 

Notyfikacja

Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji NB 2253).

 

Potwierdzenie zgodności

Zasady podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności określono w dokumencie pt. „Zasady podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności” dostępnym pod linkiem: Podejmowanie decyzji.pdf