Mapa serwisu Piątek, 12 lipca 2024

A Passion for Innovation

PRZETARGI


 

W dniu 28 grudnia 2021 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu badawczego w ramach konkursu RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:
Nazwa projektu: Prace badawczo - rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych:

Wartość całkowita projektu: 3.007.789,54 PLN

Wartość dofinansowania: 2.157.129,96 PLN

 

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Spółka GRYFITLAB otrzymała dofinansowanie dla 2 projektów badawczych w ramach konkursu RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 (II runda) Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:


1. Nazwa projektu: Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru.

 

 

Przedmiotem projektu „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w Gryfitlab Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru jest przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej w skali świata metody badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru.

Wartość projektu: 3 162 721,64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 849 801,31 PLN


2. Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien.

 

Przedmiotem projektu Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej w skali międzynarodowej metody badania izolacyjności akustycznej okien opartej na algorytmie wypracowanym w trakcie rzetelnych badań laboratoryjnych.

Wartość projektu: 3 661 732,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 243 435,81 PLN


Powyższe projekty realizowane będą do końca 2021 roku.