Mapa serwisu Piątek, 12 lipca 2024

A Passion for Innovation

Laboratorium komfortu wnętrz

LKW dysponuje komorą badawczą o wymiarach 8,5 x 11,5 x 11 m.

Jedna ze ścian jest przeszklona, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie oraz prowadzenie ciągłej rejestracji badania bez zakłócania jego przebiegu. W obecnej chwili prowadzimy badania nieizotermiczne do wydajności 2500 m3/h oraz izotermiczne do wydajności 5000 m3/h.

W trakcie realizacji jest druga wewnętrzna komora o planowanych wymiarach maksymalnych w rzucie 7,5 x 10,5 oraz o zmiennej wysokości od 9 m do 2,5 m. Rozwiązania konstrukcyjne przewidziane w projekcie rozbudowy LKW będą zapewniać możliwość szybkie przygotowania pomieszczenia wzorcowego, co będzie miało istotne znaczenie dla konkurencyjności prowadzonych badań.


W LKW prowadzimy między innymi następujące badania:

  •  Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych.
  • Parametrów komfortu mikroklimatycznego w skali 1:1.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług