Mapa serwisu Piątek, 12 lipca 2024

A Passion for Innovation

2.    Badania klasyfikacyjne

Badania klasyfikacyjne wykonywane są dla nowych wyrobów, a ich celem jest uzyskanie raportu i klasyfikacji odporności ogniowej lub klasyfikacji w zakresie akustyki dokumentów niezbędnych do wprowadzenia przez producenta wyrobu na rynek dla wyrobów, dla których zastosowanie mają normy zharmonizowane lub stanowiące podstawę do wystąpienia o wydanie Aprobaty technicznej dla wyrobów bez obowiązujących norm produktowych.

Badania klasyfikacyjne przeprowadzamy w Laboratorium Badań Ogniowych oraz Laboratorium Akustyki